1965

Dr. Herman S. Lilja
Brenda Kaulback
Linda Perlmutter
Mary Agostino
Linda Hillier
Peter Heyel
Dianne Ryan
Lyn Gray
Evelyn Horton
Karen Regan